Slovak  Slovak

Reports

Subject: [x] WW Village attacks [1.01] CoinCoin
Sent: on 15.06.10 at 08:03:51
Útočník Natars z [x] WW Village
  Kopíjnik Trnový bojovník Gardista Kradnúci vták Sekerník jazdec Natarský rytier Bojový slon Balista Natarský cisár Osadník Hrdina
Jednotky05565500026262700888001
Straty021100009962734000
InformationBojový slon Palisade destroyed
InformationBalista Treasury destroyed
InformationHero The artefact has been captured.
Bounty
Drevo174843 | Hlina114799 | Železo152188 | Obilie400000
carry841830/4051815
Obranca Galovia Podpora
  Falanx Šermiar Sliedic Theutates Blesk Druid Jazdec Haeduan Baranidlo Vojenský katapult Nácelník Osadník Hrdina
Jednotky0350060000035003004981301
Straty0350060000035003004981301
Obranca Teutóni CaptainLucifel z [1.01] CoinCoin
  Pálkar Oštepár Bojovník so Sekerou Špeh Rytier Teuton Jazdec Germánske baranidlo Katapult Kmenový vodca Osadník Hrdina
Jednotky0350060000035003004981301
Straty0350060000035003004981301
Obranca Románi Podpora
  Legionár Praetorián Imperián Equites Legati Equites Imperatoris Equites Caesaris Rímske baranidlo Ohnivý katapult Senátor Osadník Hrdina
Jednotky0350060000035003004981301
Straty0350060000035003004981301
Nature
Nature Nature Nature Nature Nature Nature Nature Nature Nature Nature

Kopíruj tento odkaz do svojho profilu v hre:
 Isengard
tvorca Krn3ll

 Dediny:
(-11
|
-8)
(-37
|
-54)
(-36
|
-55)
 Odkazy:

Drevo 54192/80000 Hlina 55770/80000 Železo 66551/80000 Obilie 36537/80000 Spotreba obilia 31260/54062
Calculated in 3 ms
Server time: 14:31:00