Slovak  Slovak

Dediny - Oázy - Údolia

+25% Drevo +25% Drevo
+25% Drevo / +25% Obilie +25% Hlina
+25% Hlina +25% Hlina / +25% Obilie
+25% Železo +25% Železo
+25% Železo / +25% Obilie +25% Obilie
+25% Obilie +50% Obilie

Kopíruj tento odkaz do svojho profilu v hre:
 Isengard
tvorca Krn3ll

 Dediny:
(-11
|
-8)
(-37
|
-54)
(-36
|
-55)
 Odkazy:

Drevo 54192/80000 Hlina 55770/80000 Železo 66551/80000 Obilie 36537/80000 Spotreba obilia 31260/54062
Calculated in 3 ms
Server time: 14:33:23